👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English-unit 9

Skapad 2018-04-25 09:35 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Schedule Unit 9 Ireland

Mål

Målet med undervisningen i enegelska är att Du utvecklar din förmåga att:


- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Undervisning och arbetsformer

Detta tränar vi genom att:


- lyssna på talad engelska från olika delar av världen
- skriva egna olika slags texter
- tala engelska så mycket så möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
- läsa olika texter
- uttöka ordförrådet genom att träna glosor och fraser, läsa och skriva texter

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskaper och förmågor genom att vara aktiv på lektionerna, delta i samtal, berätta och skriva om dina tankar och åsikter. Du  ska också skriva korta faktatexter och presentera det på en plansch. Dessutom får du visa dina kunskaper och förmågor i olika läxförhör och tester.

På testet ska du visa att du kan:

 

 • Ord och fraser från Ireland

 • Adjektiv-komparera

 • Personliga pronomen

 • Possessiva pronomen

 • Kunna använda it is och there is/are

 • Kunna använda some eller any

 • Läsförståelse

 • Hörförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9