👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2018-04-25 10:33 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Arbetet kommer att handla om olika material och materialens egenskaper. Vi kommer att arbeta med sortering samt jämförelse utifrån magnetism - vad är magnetiskt / inte magnetiskt. En del av arbetet handlar om att träna på att formulera hypoteser, genomföra experiment, dokumentera och diskutera resultat.

Innehåll

Arbetsområde:Magnetism

Du kommer att få teori om magnetism som du kommer att behöva i dina experiment,konstruktionsarbeten

och diskussioner/samtal. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

-Känna till några egenskaper hos en magnet

- Sortera föremål som dras/ inte dras till en magnet

- Göra konstruktioner med hjälp av magnetism

- Skriva hypotes kring ämnet

- Genomföra experiment

- Dokumentera och diskutera kring ämnet

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

-Känna till några egenskaper hos en magnet

-Sortera föremål som dras/ inte dras till en magnet

- Göra några konstruktioner med hjälp av magnetism

- Att skriva hypoteser, föra dokumentation och diskutera kring ämne

Begrepp: Magnetism, sydpol, nordpol, repellerar, attrahera,elektroner

 

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3