👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema friluftsliv åk 7-9

Skapad 2018-04-25 11:46 i Förslövs skola F-9 Båstad
"Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte, naturupplevelse och personlig utveckling utan krav på prestation eller tävling".
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Ett av målen i ämnet idrott & hälsa är att du som elev ska kunna planera och genomföra en friluftsaktivitet med anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Vi kommer att jobba med olika områden som är viktiga att känna till om man skall vistas i naturen.

- Allemansrätten

- Vilken utrustning man behöver och hur man lämpligtvis bär den?

- Vad du bör tänka på om du skall övernatta i naturen?

- Vad bör man tänka på vid val av kläder inför en naturvistelse?

- Vad bör jag känna till beträffande mat och dryck?

Innehåll

Syfte:

  • Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden, miljöer och regler.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

När du planerar friluftsaktiviteter gör du anpassningar efter aktuella förhållanden och miljöer.

När vi är ute i naturen visar du att du har kunskaper om och anpassar dig efter allemansrätten.

Du gör upp eld i naturen på ett effektivt och säkert sätt.

Du lagar mat och dryck med hjälp av stormkök.

Du bygger vindskydd

Du hanterar utrustning och tekniker som är kopplat till friluftslivet på ett sätt som minimerar risker för skador och olyckor.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att praktiskt träna olika praktiska moment som är kopplade till vistelse i naturen.

Laga mat

Bygga läger

Göra upp eld

Vi kommer att diskutera hur man planerar för en friluftsvistelse.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kunskaper om allemansrätten.

Din förmåga att planerar friluftsvistelse.

Hur du hanterar olika redskap och tekniker som är kopplade till friluftsliv.

Hur du förebygger olyckor och skador i samband med friluftsliv.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
    Idh  7-9
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
    Idh  7-9

Matriser

Idh
Friluftsliv åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planering
Du behöver utveckla din förmåga att planera friluftsaktiviteter.
Du kan planera friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden och miljöer.
Du planerar friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden och miljöer.
Du planerar friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden och miljöer.
Genomförande
Du behöver utveckla din förmåga att på ett grundläggande vis hantera exempelvis kniv, yxa, stormkök, surrning, eldstad.
Du känner till och kan hantera exempelvis kniv, yxa, stormkök, surrning, eldstad.
Du har goda kunskaper i att hantera exempelvis kniv, yxa, stormkök, surrning, eldstad.
Rättigheter och skyldigheter i naturen
Du behöver utveckla dina kunskaper om våra rättigheter och skyldigheter i naturen. Exempelvis behöver du utveckla dina kunskaper om allemansrätten.
Du har grundläggande kunskaper om våra rättigheter och skyldigheter i naturen. Exempelvis känner du till allemansrätten och vad den innebär för dig.
Du har relativt goda kunskaper om våra rättigheter och skyldigheter i naturen. Exempelvis har du kunskaper om allemansrätten.
Du har goda kunskaper om våra rättigheter och skyldigheter i naturen. Exempelvis har du goda kunskaper om allemansrätten.