👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurprojekt

Skapad 2018-04-25 12:11 i Pysslingen Förskolor Fryken Pysslingen
Förskola
I detta projekt kommer barnen ha chans att utveckla olika kunskaper om djur. Vi kommer även att gå ut på utflykter där vi kommer leta efter olika spår, ljud mm.

Innehåll

Då vi har sett ett stort intresse för djur hos barnen har vi nu startat igång ett djurprojekt. I detta projekt kommer barnen få rösta fram vilket djur vi ska arbeta med varje fredag, så att vi varje måndag kan börja med veckans djur. Det djuret barnen visar intresse för och vill lära sig mer utav kommer vi att arbeta med hela veckan. Tanken med projektet är att barnen ska få bredare kunskaper om djuren runt omkring oss genom sin nyfikenhet. Vi kommer att söka information som tex hur lång är djuret?, vart lever den? Hur är kroppen uppbyggd? Hur gör djuret för att skydda sig? Hur mycket väger djuret? osv. Vi kommer ge oss ut på jakt och försöka hitta eller leta efter djuren för att ge barnen en ännu bättre upplevelse. Det kommer även erbjudas skapande aktiviteter, där barnen kommer kunna skapa de olika djuren med hjälp av inspirationsbilder och olika material. Det som skapas och det barnen lär sig under veckan kommer att dokumemteras på våran projektvägg. Barnen kommer även få reflektera med varann i smågrupper och ibland i helgrupp(Samlingen).

Syftet med projektet är att barnen ska utveckla sina kunskaper om djuren, lära sig mer om hur djuren lever i naturen och även få en större förståelse för hur vi ska behandla djuren. I projektet kommer vi även fortsätta att arbeta med allemansrätten då vi kommer vistas ute i naturen och utforska djuren, experimentera och leta efter olika spår. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016