👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram

Skapad 2018-04-25 13:38 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

 

Syfte

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att använda begrepp, argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Samt att eleverna ska kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda metoder, modeller och resultat.

 

 

 

Kunskapsmål

 

Du ska kunna visa kunskaper om matematiska begrepp.

 

Du ska kunna välja och använda fungerande metoder och strategier i dina beräkningar och när du löser problem.

 

Du ska kunna föra och följa en resonemang kring dina beräkningar.

 

 

 

Centralt innehåll

 

 

 

Göra enhetsomvandlingar för tid

 

Räkna ut tidsskillnader.

 

Göra frekvenstabeller.

 

Läsa av och rita olika typer av diagram.

 

Beräkna medelvärde.

 

 

 

Språkmål - begrepp

 

 

 

Stolpdiagram

 

Stapeldiagram

 

Tabell

 

Linjediagram

 

Cirkeldiagram

 

Medelvärde

 

Genomsnitt

 

 

Arbete:

 

Övningar från "Matematikboken 6"

 

Praktiska övningar

 

Concept Cartoons – begreppsbilder från skolverket

 

 

 

Bedömnming - prov

 

Skriftlig eller muntlig bedömning i form av  "Exit-ticket" och ett bedömningstillfälle med prov tisdag v 22

 

Matriser

Ma
Tid, tabeller och diagram

På väg att nå målen
E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar ännu inte kunskaper om begreppen: stolpdiagram, stapeldiagram, tabell, linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde och genomsnitt.
Du visar grundläggande kunskaper om begreppen: stolpdiagram, stapeldiagram, tabell, linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde och genomsnitt.
Du visar goda kunskaper om begreppen: stolpdiagram, stapeldiagram, tabell, linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde och genomsnitt.
Du visar mycket goda kunskaper om stolpdiagram, stapeldiagram, tabell, linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde och genomsnitt.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du visar ännu inte fungerande metod.
Du använder en fungerande metod för att beräkna medelvärde och göra enhetsomvandlingar för tid. Du visar det genom att t.ex omvandla minuter till sekunder eller kan påbörja uträkning av medelvärdet genom att addera alla tal.
Du använder en ändamålsenlig metod för att genomföra beräkningar med medelvärde och göra enhetsomvandlingar för tid. Du visar det genom att beräkna medelvärde med addition och division samt omvandla tidsenheter som minuter till sekunder eller minuter till h. Du kan rita olika diagram.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod. Du visar det genom att beräkna medelvärde, och växlar mellan tidsenheter med stor säkerhet eller att du kan använda dig av uppgifter och rita diagram över resultatet.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du visar ännu inte kunskaper för att tolka och lösa problem.
Du väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet. Du kan till viss del lösa problemlösningsuppgifterna eller påbörja en lösning
Du väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Du visar att du till största delen kan lösa problemuppgifter.
Du väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet. Du visar att du kan lösa problemlösningsuppgifter i flera led med korrekta uträkningar.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar ännu inte kunskaper för ett matematiskt resonemang.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring skillnaden mellan olika diagram. Du visar det t.ex. genom att förklara skillnaden mellan stapel- och stolpdiagram.
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring olika påståenden om ett diagram. Du visar det t.ex. genom att ge förklaringar eller motiveringar vilka undersökningar som passar till vilket diagram.
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang med tydlig motivering kring diagram. Du visar det t.ex. genom att ge tydliga förklaringar och motiveringar vilka undersökningar som passar till vilket diagram.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar ännu inte kunskaper för att redogöra för tillvägagångssätt
Dina redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa
Dina redovisningar omfattas större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart
Dina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämplig matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna