👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2018-04-25 13:41 i Heby skola F-6 Heby
Judendomen, dess grunder, traditioner och värderingar
Grundskola 5 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig om judendomen, vad som utmärker religionen och hur den har påverkat och fortfarande påverkar människors liv.

Innehåll

Syfte LGR 11

Centralt innehåll LGR 11

Arbetssätt/metod

- läsa och hämta fakta ur arbetshäfte

- Övergripande genomgång av Pelle

- delta i samtal och diskussioner i större och mindre grupper

-göra jämförelser med andra religioner

 

Det här ska du kunna

- känna till och kunna redogöra för grunderna i judendomen.

- känna till de viktigaste judiska högtiderna, 

- resonera och argumentera kring några moraliska och etiska värderingar

- redogöra för skillnader mellan judendom och kristendom

 

Uppgifter

 • Göra en bok om Judendomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Judendomen

På väg att nå målet
Grundläggande kunskaper
Du kan redogöra för grunderna i den judiska tron
Du kan resonera och argumentera runt moraliska och etiska värderingar
Du kan redogöra för skillnader mellan kristendom och judendom