Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys

Skapad 2018-04-25 13:58 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild
Tänk om vi hade känt samma sak när vi tittade på samma sak. Hade det inte varit otroligt tråkigt?

Innehåll

Våra mål!

Du ska:

- kunna göra en egen bildanalys.

- kunna hitta information om en konstnär.

- kunna skapa en redovisning där du presenterar din valda konstnär och dina bildanalyser.

Så här arbetar vi!

Vi kommer att:

 • Arbeta i helklass
 • Arbeta enskilt
 • Gå igenom hur man gör en bildanalys.
 • Göra bildanalys på tre bilder från tre olika konstnärer, tillsammans. 
 • Välja varsin konstnär att söka fakta om, samt göra bildanalys på två utav dennes bilder.
 • Söka fakta i böcker och på dator.
 • Göra en redovisning på konstnären och sina bildanalyser.
 • Redovisa.

 

Bedömning!

Du visar att du når målen genom att:

Nivå 1

- göra en presentation om en konstnär.

- göra två bildanalyser enskilt.

- hålla i en redovisning om din konstnär och dina bildanalyser. 

Nivå 2

- göra en presentation om en konstnär, där du beskriver mer ingående/detaljerat om konstnären.

- göra två bildanalyser enskilt, där du kan besvara alla frågor från "Hur gör man en bildanalys?" samt koppla dessa svar till egna erfarenheter och känslor. 

- hålla i en redovisning om din konstnär och dina bildanalyser, där du pratar klart och tydligt samt att du har en röd tråd genom redovisningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
Bildanalys

Bildanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Information om konstnären
Det är här du berättar om den konstnär du valt. Bland annat - ålder (födelsedatum/dödsdatum?) - familj - liv - jobb - intresse
 • Bl
 • Bl  4-6
Du beskriver kort och enkelt om konstnären.
Du beskriver lite mer ingående om konstnären.
Du beskriver detaljerat om konstnären.
Bildanalys
Ta frågorna från "Hur gör man en bildanalys?" till hjälp när du ska göra din analys.
 • Bl
 • Bl  4-6
Analysen besvarar nästan alla frågor.
Analysen besvarar alla frågor. Samt att du kopplar din analys till egna erfarenheter.
Analysen besvarar alla frågor på ett mer ingående och beskrivande sätt. Samt att du kopplar din analys till egna erfarenheter och känslor.
Redovisning
När du gör din redovisning är det viktigt att du tänker på dessa delar.
 • Bl
 • Bl  4-6
 • Sv  4-6
Du gör din redovisning.
Du gör din redovisning och du pratar klart och tydligt.
Du gör din redovisning och att du pratar klart och tydligt samt har en röd tråd i din redovisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: