👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal

Skapad 2018-04-25 14:01 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Svenska
Gemensam högläsning inför klassen av "Tulpanpojken", som bearbetas med hjälp av frågor på texten, boksamtal och reflekterande diskussioner. /Beatrice Cedendahl, lärarstudent

Innehåll

Arbetssätt

Vi börjar med att tillsammans i klassen kort reflektera över vad boken "Tulpanpojken" kan tänkas handla om genom att enbart titta på bokens omslag och dess rubrik. Därefter läser jag boken högt för klassen några gånger i veckan. Utrymme ges för frågor och reflektioner både innan, under och efter läsningen. Slutligen har vi boksamtal i mindre grupper under en lektion, där vi diskuterar bokens innehåll med hjälp av olika frågeställningar som jag förberett sedan innan utifrån Chambers mall om boksamtal.


Mål

När du har arbetat färdigt med det här arbetsområdet så ska du:

- Muntligt kunna beskriva den egna läsupplevelsen

- Visa att du kan förstå textens innehåll genom att sammanfatta innehållet, dra slutsatser och reflektera

- Kunna göra enkla kopplingar till andra texter, filmer, bilder och/eller egna upplevelser


Undervisning

För att nå dessa mål kommer du att:

- Lyssna på boken "Tulpanpojken"

- Delta i reflekterande diskussioner i helklass under bokens gång

-Tillsammans med dina klasskompisar delta i boksamtal där du utifrån frågeställningar diskuterar bokens innehåll


Bedömning

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:

- Delta i ett boksamtal i mindre grupp

- Få möjlighet att diskutera och resonera i helklass under läsningen

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- Sammanfatta samt kommentera textens innehåll

- Använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texten vad gäller både det uttalade och det som står mellan raderna

- Samtala om textens innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter

- Utifrån egna erfarenheter resonera om bokens budskap samt beskriva dina upplevelser av den

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6