👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2018-04-25 14:14 i Okome skola Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Kommunikation Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Du kommer under några veckor att få jobba med vatten på olika sätt.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

- Du får lära dig om vattnets kretslopp.

- Du får lära dig om vattnets former fast, flytande, gas.

- Du får lära dig  utföra enklare experiment.

- Du får träna på att dokumentera dina undersökningar och samtala om dem.

- Du får träna på att kunna jämföra och uppskatta dl på förpackningar.

- Du får träna på att mäta volym i dl.

Bedömning

- Läraren kommer att bedöma din delaktighet i att beskriva vattnets kretslopp med hjälp av bilder.

- Läraren kommer bedöma din delaktighet i att beskriva vattnets former.

- Läraren kommer att bedöma din delaktighet i att utföra enklare experiment.

- Läraren kommer att bedöma din delaktighet i att kunna kommunicera om undersökningar du gjort.

- Läraren kommer att bedöma din delaktighet i att jämföra och uppskatta volym.

- Läraren kommer att bedöma din delaktighet i att mäta volym i dl.

Undervisning

Vi kommer att titta på en film om vattnets kretslopp. Du kommer med stöd få läsa faktatexter.

Vi kommer tillsammans att göra en stor bild av vattnets kretslopp.

Vi kommer titta på vattnets olika former genom att göra experiment . Du kommer med stöd  få dokumentera dina undersökningar

Detta kommer vi bland annat att göra vid en gemensam vattendag på skolan i samarbete med VIVAB.

Du kommer praktiskt att få uppskatta, mäta och laborera med måtten dl och liter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9