👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2018-04-25 14:52 i Gylle skola Borlänge
Ett ämnesövergripande arbetsområde med NTA-temat Fjärilars liv som utgångspunkt.
Grundskola 3 Bild Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska Teknik
I temat "fjärilars liv" följer eleverna utvecklingen från larv till tistelfjäril. Eleverna möter begreppet livscykel på ett konkret sätt genom att observera och sköta om sina egna fjärilslarver.

Innehåll

Konkretisering av mål:

 • Hur fjärilens livscykel ser ut
 • Vad en näringskedja är
 • Fakta om fjärilar
 • Skriva och läsa olika sorters texter med olika syfte
 • Utveckla ditt språk
 • Göra enkla undersökningar och observationerUndervisningens innehåll

Du kommer träna på detta genom att:

 • Läsa och skriva olika sorters texter om fjärilar
 • Samtala och diskutera
 • Göra observationer

 Bedömning:

 • Att du kan läsa olika typer av texter och ta ut viktig information ur denna
 • Att du kan skriva en faktatext  och använda viktiga ord och uttryck och kombinera med bilder som passar till
 • Att du kan ge exempel på olika livscykler och näringskedjor
 • Att du är aktiv i arbetet med undersökningar och andra arbetsuppgifter samt i diskussioner och samtal

 Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan på många olika sätt:

 • I det praktiska arbetet med att föda upp din fjäril
 • Genom att dokumentera undersökningar och observationer
 • Genom olika typer av texter, övningar och bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3