👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och Procent åk 7 VT- 2018

Skapad 2018-04-25 17:26 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Matematik
Bråk och Procent

Innehåll

 Vi utvecklar Förmågorna:

 

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problemlösning - Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

Resonemang - Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

 

Vi kommer att arbeta med:

 

Lärarledda genomgångar, EPA - enskilt , par eller grupp, alla

Själv- och kamratbedömningar

Diskussioner i mindre och större grupper. 

Laborativa/ praktiska moment

Skriftliga övningar på resonemang 

 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester och ett mer summativt prov.

Resultatet  på begreppstest och kapiteltest visas skriftligt även här i UNIKUM ( se matriser nedan) Dessa matriser är kopplade till övningar i Prio åk 7 boken. Testerna och responsen i matriserna ger en visning om vad och hur du ska öva vidare- vad vi tillsammans ska utveckla. Kapiteltesten är främst på metoderna som är aktuella i arbetsområdet.  Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett summativt större skriftligt prov där alla förmågor kan visas.

Eleverna har en " Kommunikationsbok" där de redovisar uppgifter och lämnar in för bedömning och respons.

Elevernas visade kunskaper på detta arbetsområde kommer att presenteras i matrisen " Endast summativ bedömningsmatris" här i UNIKUM. Där kan man se på vilken nivå förmågorna visats i de olika arbetsområdena.

 

Övningar och innehåll:

Innehållet och övningarna är individuellt därför skriver vi endast de generella här:

Kap 4 sid 120-167

Begrepp sid 166-167

 

Filmer: 

Länken nedan leder till filmer till " X-boken". När du kommer inn på länken väljer du filmerna till kap 6 i X boken 

http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Begreppstest Bråk och procent sid 156

Rätt
På begreppstestet hade du rätt svar men känner du att du vill titta lite mer på begreppet finner förslag på övningar här i yttersta kolumnen.
Kontrollera
På begreppstestet hade du fel svar på detta begrepp. Titta på mina anteckningar i förhöret. I kolumnen bredvid finner du förslag på övningar.
Övningar:
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1
Täljare, nämnare, kvot
kap 4.1 Uppgifter på Baslägret: 1-6
fråga 2
Storleken på ett bråk
kap 4.2 Uppgifter på Baslägret: 7-11
fråga 3
Förlängning
kap 4.3 Uppgifter på Baslägret: 12-16
fråga 4
Addition av bråk
kap 4.4 Uppgifter på Baslägret: 17-21
fråga 5
Multiplikation av bråk med ett heltal
kap 4.5 Uppgifter på Baslägret: 22-26
fråga 6
Multiplikation av bråk
kap 4.5 Uppgifter på Baslägret: 22-26
fråga 7
Omvandling mellan procentform, decimalform och bråkform
kap 4.6 Uppgifter på Baslägret: 27-31
fråga 8
Hur begreppet " dubbelt så mycket" är kopplat till procent
kap 4.6,4.7 Uppgifter på Baslägret: 27-35
fråga 9
Hur begreppet " hälften" är kopplat till procent
kap 4.6,4.7 Uppgifter på Baslägret: 27-35
fråga 10
Hur " var fjärde" är kopplat till procent
kap 4.6 Uppgifter på Baslägret: 27-31
fråga 11
Beräkna delen
kap 4.9 Uppgifter på Baslägret: 39-43
fråga 12
Beräkna det hela
kap 4.10 Uppgifter på Baslägret: 44-48

Ma
Kapiteltest Bråk och procent sid 159

Rätt
På kapiteltesten hade du rätt på denna övning men ifall du vill öva på fler/liknande uppgifter så finner du förslag här på övningar i den yttersta kolumnen
Kontrollera
Har jag antecknat något på ditt förhör? Svar? Enheter? Visade beräkningar? Tydlighet? Kunde du metoden?
Övningar
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1 a
Skriva i bråkform
kap 4.1 Uppgifter på Baslägret: 1-6
fråga 1b
Skriva i bråkform
kap 4.1 Uppgifter på Baslägret: 1-6
fråga 2a
Skriva i blandadform
kap 4.1 Uppgifter på Baslägret: 1-6
fråga 2b
Skriva i blandad form
kap 4.1 Uppgifter på Baslägret: 1-6
fråga 3
Storleksordna bråk
kap 4.2 Uppgifter på Baslägret: 7-11
fråga 4a
Likvärdiga bråk
kap 4.3 Uppgifter på Baslägret: 12-16
fråga 4b
Likvärdiga bråk
kap 4.3 Uppgifter på Baslägret: 12-16
fråga 5a
Beräkna addition och subtraktion av bråk och svara i enklaste form
kap 4.4 Uppgifter på Baslägret: 17-21
fråga 5b
Beräkna addition och subtraktion av bråk och svara i enklaste form
kap 4.4 Uppgifter på Baslägret: 17-21
fråga 5c
Beräkna addition och subtraktion av bråk och svara i enklaste form
kap 4.4 Uppgifter på Baslägret: 17-21
fråga 6a
Multiplikation med bråk
kap 4.5 Uppgifter på Baslägret: 22-26
fråga 6b
Multiplikation med bråk
kap 4.5 Uppgifter på Baslägret: 22-26
fråga 6c
Multiplikation med bråk
kap 4.5 Uppgifter på Baslägret: 22-26
fråga 7
Beräkna delen av en helhet
kap 4.5 Uppgifter på Baslägret: 22-26
fråga 8
Beräkna andelen i procentform
kap 4.6 Uppgifter på Baslägret: 27-31
fråga 9
Beräkna andelen vid förändring - en procentuell sänkning som exempelvis vid REA
kap 4.6, 4.7 Uppgifter på Baslägret: 27-35
fråga 10a
Beräkna delen
kap 4.8 Uppgifter på Baslägret: 36-38
fråga 10b
Beräkna delen
kap 4.8 Uppgifter på Baslägret: 36-38
fråga 10c
Beräkna delen
kap 4.8 Uppgifter på Baslägret: 36-38
fråga 11
Beräkna delen
kap 4.9 Uppgifter på Baslägret: 39-43
fråga 12
Beräkna helheten
kap 4.9 Uppgifter på Baslägret: 44-48
fråga 13
Beräkna helheten
kap 4.9 Uppgifter på Baslägret: 44-48