👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk i Sverige och våra nordiska grannspråk

Skapad 2018-04-25 18:42 i Tunabergsskolan Uppsala
Litet grupparbete om minoritetsspråk.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Visste du att några av våra vanligaste ord kommer från våra minoritetsspråk? "Tjej", "hajja" och "jycke" till exempel. I detta arbete ska du få lära dig mer om våra grannspråk och om de fem minoritetsspråken i Sverige, både genom att du undervisar dina kompisar och genom att de undervisar dig!

Innehåll

Introduktion

Vi börjar gemensamt med att ta reda på vad ett minoritetsspråk är och vilka officiella minoritetsspråk vi har i Sverige. Därefter kommer ni att arbeta i grupper där ni sammanställer information om ett av minoritetsspråket vilket ni sedan presenterar för övriga klassen.

Vi kommer också att titta på hur våra grannspråk skrivs och låter för att kunna jämföra dem med svenskan och med varandra. 

Grupparbete:

I grupp ska ni ta reda på fakta om ett av våra minoritetsspråk som ni sedan ska presentera för resten av klassen. Alla i gruppen ska delta i arbetet och detta ska märkas när ni arbetar/redovisar. Använd något digitalt hjälpmedel (t.ex. powerpoint, iMovie eller prezi) när ni redovisar ert arbete.

 

Frågor som ni ska besvara är följande: ( Ni kan givetvis ha med mycket mer om ni vill!)

* Språkets historia i Sverige -  när kom det hit? Hur? Vilka tog hit det?

* Var pratas språket och av vilka? 

* Vilken syn har övriga befolkningen haft och har på minoritetsgruppen? Har synen förändrats?

* Hur många pratar det?

* Pratas det i fler länder i världen? Vilken status har språket där?

* Ge exempel på hur det låter/skrivs (vid t.ex. youtube/ljudklipp m.m.).

* Presentera fem ord och dess betydelse på svenska. Hitta gärna ord som är speciella för språket eller kulturen!

* En ”känd” talare av språket, som bor i Sverige, berätta om hen (musiker /artist /politiker /konstnär /författare).

 

Minoritetsspråken i Sverige är:

samiska

meänkieli

jiddish

finska

romani chib

 

Användbara länkar:

www.urskola.se     sök på:  --->  jakten på språket

http://www.sprakochfolkminnen.se/    sök på: -->  Språk  -->  Minoritetsspråk -->  välj din grupps språk

Användbara texter:

 

Skriftligt prov

Efter att ha arbetat med eget grupparbete och lyssnat till andra gruppers redovisningar kommer vi att gemensamt arbeta med de nordiska språken för att titta på likheter och skillnader i språken. Du för då anteckningar vid genomgångar, läser olika texter och lyssnar till språken danska och norska.

Du kommer slutligen att få ett skriftligt prov som handlar om våra officiella minoritetsspråk och våra nordiska grannspråk för att där kunna visa vad du har lärt dig om dessa under vårt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapskrav du arbetar mot i detta arbetsområde

E
C
A
sammanfatta fakta
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
söka, välja ut, sammanställa fakta
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
förstärka texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
muntlig framställning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
resonera om och jämföra språk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.