👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Järnåldern

Skapad 2018-04-25 19:18 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Arbeta med hur man levde på bronsåldern. Vilka spår det finns i naturen efter bronsåldern.
Grundskola 1 – 3 Teknik SO (år 1-3) Bild Svenska
Hur levde människorna under den tiden som vi kallar för järnåldern? Vad berättar runorna och gudasagorna? Kan vi se några spår i naturen efter järnåldern?

Innehåll

Dina mål i historia

 • Du kan berätta och skriva om hur människorna levde på järnåldern.
 • Du kan ge exempel på spår av järnåldern.
 • Du vet när det var järnålder.
 • Du kan jämföra järnåldern med stenåldern, bronsåldern och nutid.

Undervisning

 • Vi pratar om hur man levde på järnåldern.
 • Du kommer att läsa, rita och skriva om det.
 • Vi ser filmer om järnåldern.
 • Vi jämför järnåldern med stenåldern, bronsåldern och nutid för att hitta likheter och skillnader.
 • Du kommer att tillverka tittskåp eller affisch om järnåldern.

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 

 • Din förmåga att berätta och skriva om hur människorna levde på järnåldern.
 • Din förmåga att ge några exempel på spår av järnåldern.
 • Din förmåga att veta när det var järnålder.
 • Din förmåga att jämföra olika tidsperioder.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3