👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras

Skapad 2018-04-25 21:27 i Bjäre skola Båstad
Bild Klass 5 Vårterminen 2016
Grundskola 5 Bild
Konstnären Leonardo da Vinci skapade i början av 1500-talet konstverket Mona Lisa. Mona Lisa är idag ett av världens mest kända konstverk och många har gjort sina egna versioner av den berömda bilden. I vårt arbete kommer du att få lära känna några berömda konstverk samt få möjlighet att analysera konstverken för att upptäcka hur de är uppbyggda och vilka uttryck de förmedlar. Du kommer också få reflektera kring hur du skulle kunna förändra konstverket och fundera över hur detta kan komma att påverka bildens uttryck. Med inspiration av konstverket skapar du din egen bild/parafras och funderar över din egen arbetsprocess samt kvaliteterna i ditt bildarbete.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att få delta i genomgångar där olika tekniker, verktyg och material presenteras.
 • Du kommer att få delta i samtal kring olika konstverk och föra fram dina tankar kring konstverkens bildspråk och uttryck samt hur dessa kan förändras.
 • Du skapar din egen parafras med inspiration från ett känt konstverk.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Framställa bilder med ett genomtänkt bildspråk och uttryck.
 • Använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa uttryck.
 • Utveckla dina idéer med hjälp av andras bilder och inspirationsmaterial.
 • Kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.
 • Under arbetets gång hitta alternativ som leder bildarbetet framåt.
 • Resonera om bilders uttryck, innehåll och funktion och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i ditt bildarbete.

Du visar dina förmågor genom att:

 • Muntligt och skriftligt resonera om bilder utifrån dina upplevelser samt göra kopplingar till dig själv, andras bilder samt händelser i omvärlden.
 • Med hjälp av andras bilder och övrigt inspirationsmaterial utveckla ditt eget bildspråk och uttryck.
 • Skapa en parafras av ett känt konstverk med hjälp av lämpliga tekniker, verktyg och material samt dina kunskaper om konstens grunder.
 • Ge omdömen om ditt eget bildarbete både då det gäller arbetsprocess och kvalité.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6