👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bondgården

Skapad 2018-04-25 21:32 i Garnvindeskolan Ale
Temaarbete om bondgården.
Grundskola 1 – 2 Matematik NO (år 1-3) Bild Svenska
Under våren kommer vi att arbeta med temat Bondgården. Vi kommer att lära oss om bondgårdens olika djur, sädesslag och maskiner. Dessutom kommer vi att lära oss om hur arbetet på en bondgård fungerar och hur tekniken har utvecklats.

Innehåll

Arbetssätt - undervisningen

Vi ser på faktafilmer, diskuterar, läser böcker och besvarar frågor.

Vi jobbar med att skriva faktatexter i Power Point.

Vi lär oss hur bonden odlar och vilka maskiner som behövs i det dagliga arbetet på bondgården.

Vi jämför förr och nu, och hur tekniken har utvecklats över tid och hur det har påverkat jordbrukets utveckling.

Vi lär oss använda tekniker för  att skissa de olika bondgårdsdjuren. 

Vi besöker en Arla-bondgård.

Centralt innehåll - arbetsområde

Bondgårdens djur: Ko, gris, höns och får. Djurfamiljens namn, vad de äter, var de bor, hur de låter, hur de ser ut och vad man får från de olika djuren.

Bondgårdens odlingar: odling av mat till djuren. Sädesslagen vete, havre, korn och råg.

Bondgårdens olika maskiner.

Teknikens betydelse och utveckling.

Skissa bilder av djur genom att utgår ifrån grundformerna rektangel, kvadrat, cirkel och triangel.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3