👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Alfa åk 4 - kap 5

Skapad 2018-04-25 21:48 i Gemensamt i Vaxholm Vaxholm Stad
Kapitel 5: Geometri
Grundskola 4 Matematik
Arbetsområde - Geometri Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet ska du:

  • kunna mäta och jämföra olika längder
  • förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel
  • känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer
  • kunna beräkna omkretsen av månghörningar
  • kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar

Begrepp vi ska arbeta med:

sträcka, centimeter, millimeter, decimeter, meter, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel, rektangel, längd, bredd, triangel, omkrets, trehörning, fyrhörning, månghörning, liksidig triangel, mil, kilometer, area, kvadratcentimeter, kvadratdecimeter

Så här ska vi arbeta!

  • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
  • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
  • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Alfa utifrån olika nivåer.
  • Vi kommer att arbeta med den digitala matematikportalen.

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Matriser

Ma
Alfa åk 4 kapitel 5

Arbetsområde

Geometri
Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Du kan mäta och jämföra olika längder.
Du kan förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel.
Du känner igen och kan beskriva vanliga geometriska figurer.
Du kan beräkna omkretsen av månghörningar.
Du kan beräkna arean av kvadrater och rektanglar.