👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande texter

Skapad 2018-04-26 08:39 i Nygårdskolan Borlänge
Planering av arbete med förklarande texter utifrån läromedlet Zick Zack
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska arbeta med förklarande texter. Du kommer att få lära dig hur förklarande texter är uppbyggda, vilka orsaksord och tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en förklarande text. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen förklarande text.

Innehåll

Syfte:

Att eleverna ska förstå att förklarande texter skrivs för att förklara varför eller hur något bildas, sker eller förekommer.

Mål:


Steg 1:  Lära  sig känna igen en förklarande text, förstå syftet med den samt lära sig hur en förklarande text är uppbyggd.

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i förklarande texter, som verb i presens och tids- och sambandsord.

Steg 3: Öva på att använda det de lärt sig om layout och språkliga drag i förklarande texter.

Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en förklarande text.

• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för förklarande text

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas.

Din förmåga att:

• förstå syftet med en förklarande text
• använda dig av rubrik,inledning, förklarande text i logiska steg, och sammanfattande i avslutande stycke.
• använda språkliga drag, verb i presens, sambandsord och ämnesspecifika ord.
• kunna använda huvudsatser och bisatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Förklarande texter Zick Zack

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll
Innehållet är begripligt men ej anpassat till uppgiften.
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Struktur:
Inledande definition
Skriver personligt, ”jag ska berätta om …”
Försöker skriva en inledande definition
Skriver en inledande definition.
Struktur:
Förklarande text
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. ”det få mig att frysa” istället för ”det sänker kroppstemperaturen”.
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg..
Struktur:
Avslutande sammanfattning
Har ingen sammanfattning.
Har en enkel sammanfattning.
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Textbindning:
Försöker förklara men använder ej sambandsord för orsak/verkan. T.ex. därför att, på grund av osv.
Använder enkla sambandsord för orsak/verkan. T.ex. men , och osv
Använder ett varierat urval av sambandord för orsak/verkan. T.ex. därför att, på grund av osv
Meningskonstruktion:
Skriver enkla meningar.
Försöker skriva komplexa meningar med huvudsats och bisats.
Skriver komplexa meningar med huvudsats och bisats för att tydliggöra information.
Ordval:
Har ett enkelt ordval
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder flera ämnesspecifika ord.