👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet styr din kropp

Skapad 2018-04-26 08:40 i Victoriaskolan Grundskolor
Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: - Diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan - Planera och genomföra systematiska undersökningar - Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.
Grundskola 9 Bild
Din hjärna innehåller ungefär hundra miljarder nervceller. Det är deras samarbete som skapar hela din personlighet. Tillsammans med övriga nervsystemet styr hjärnan hela din kropp.

Innehåll

KUNSKAPSMÅL


Här får du lära dig att:

- Att din hjärna och övriga nervsystem består av många miljarder nervceller som kan skicka och ta emot meddelanden

-  Hur din hjärna styr hela din kropp och att alla dina tankar och känslor finns i din hjärna

- Beskriva hur vi kan använda olika metoder för att ”titta ni” i hjärnan och hur nya upptäckter förändrat vår syn på hjärnans funktion

-  Diskutera hur ”automatiskt” hjärnan fungerar och om det är du som styr din hjärna eller din hjärna som styr dig

-  Hur dina sinnesorgan och ditt hormonsystem styrs av och samarbetar med nervsystemet

Fundera på hur nervsystemet har utvecklats hos olika djur och vad som framför allt skiljer vår hjärna från apors hjärnor 

Matriser

Bl
Nervsystemet

Rubrik 1

De tre förmågorna som avslutar kursplanens syftestext har vi etiketterat enligt följande:
E nivå
C nivå
A nivå
Aspekt 1
Diskutera och ta ställning,
Kan på ett lämpligt sätt diskutera och motivera ställningstaganden. Bemöta åsikter och argument,Söka och granska information, och använda information för framställningar med anpassning till syfte
kan på ett bra sätt diskutera och motivera ställningstaganden,Bemöta åsikter och argument,Söka och granska information,och Använda information för framställningar med anpassning till syfte
kan på ett väl sätt diskutera och motivera ställningstaganden,Bemöta åsikter och argument,Söka och granska information,ochAnvända information för framställningar med anpassning till syfte
Ny aspekt
Planera och undersöka,
på ett lämpligt sätt Kan Planera och genomföra undersökningar samt formulera frågeställningar ,Använda utrustning ,Jämföra resultat med frågeställning och dra slutsatser ,Resonera kring resultatens rimlighet och hur undersökningen kan förbättras ,Dokumentera undersökningar i text och bild
på ett bra sätt Planera och genomföra undersökningar samt formulera frågeställningar ,Använda utrustning ,Jämföra resultat med frågeställning och dra slutsatser ,Resonera kring resultatens rimlighet och hur undersökningen kan förbättras ,Dokumentera undersökningar i text och bild
på ett väl sätt Planera och genomföra undersökningar samt formulera frågeställningar ,Använda utrustning ,Jämföra resultat med frågeställning och dra slutsatser ,Resonera kring resultatens rimlighet och hur undersökningen kan förbättras ,Dokumentera undersökningar i text och bild
Ny aspekt
Beskriva och förklara,
Visar att ha kunskap om biologiska sammanhang och använda begrepp, modeller och teorierFöra underbyggda resonemang kring biologiska samband ,Undersöka olika faktorers inverkan och visa på samband ,Resonera kring åtgärder som kan bidra till ekologiskt hållbar utveckling ,Beskriva naturvetenskapliga upptäckters betydelse för människan
visar att Ha bra kunskap om biologiska sammanhang och använda begrepp, modeller och teorier,Föra underbyggda resonemang kring biologiska samband ,Undersöka olika faktorers inverkan och visa på samband ,Resonera kring åtgärder som kan bidra till ekologiskt hållbar utveckling ,Beskriva naturvetenskapliga upptäckters betydelse för människan
visar att Ha mycket väl kunskap om biologiska sammanhang och använda begrepp, modeller och teorier,Föra underbyggda resonemang kring biologiska samband ,Undersöka olika faktorers inverkan och visa på samband ,Resonera kring åtgärder som kan bidra till ekologiskt hållbar utveckling ,Beskriva naturvetenskapliga upptäckters betydelse för människan