👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Year 8: vt 18, Essay - All summer in a day

Skapad 2018-04-26 09:31 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 8 Engelska
You are going to read and discuss a short story called "All summer in a day". You will then write an essay about what happened to Margot.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

You will develop your skills in understanding and analyzing in English. 

You will practice writing an essay.

Arbetsformer

We are going to read a short story in class, called All summer in a day by Ray Bradbury.

We are going to discuss the short story in class and then you are going to write an essay about Margot and what happened to her. You can write from the perspective of Margot, William, another classmate or the teacher. 

Bedömning

You will be assessed on your writing skills:

 • content
 • coherence
 • structure
 • language

 

 

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

Förmåga att:

§  formulera sig och kommunicera i skrift

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Förmåga att:

§  formulera sig och kommunicera i skrift

§  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Detta betyder:

Du kan skriva en enkel text på engelska. Det du skriver går att förstå och du försöker få din text att hänga ihop med ord som ”och”, ”men”, ”därför” osv.

 

Du kan skriva en text på engelska med ganska varierat språk. Din text är också ganska tydlig, och det mesta du skriver hänger ihop i en bra ordning.

Du har dessutom ett visst flyt i språket. Din text är enligt instruktionerna.

Du kan skriva en text på engelska med ganska varierat språk. Din text innehåller få fel, är tydlig och meningarna hänger ihop på ett bra sätt.

 

Du har dessutom flyt i språket, det låter engelskt. Din text är väl anpassad efter instruktionerna.

Förmåga att:

§  förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Detta betyder:

Du har förstått texten och utifrån den kan du skriva en berättelse med ett enkelt innehåll som knyter an till historien.

Du har förstått texten och kan utifrån den skriva en berättelse med varierat innehåll som passar väl med historien.

Du har förstått texten och kan utifrån den skriva en berättelse med ett rikt och beskrivande innehåll som passar mycket väl med historien.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska 7-9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Läsa
 förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
 formulera sig och kommunicera i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriva
 formulera sig och kommunicera i skrift  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
-------------
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.