👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 4

Skapad 2018-04-26 10:23 i Ugglums skola 5-9 Partille
Den här mallen använder vi för pedagogiska planeringar.
Grundskola 4 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Hur de olika religionerna växer fram

Gamla testamentet

Vi kommer att studera ursprung, grundläggande drag samt jämföra likheter och skillnader, både inom och mellan religionerna. Vi ska också arbeta med hur tron visar sig i olika handlingar och i samhället.

Hur arbetar vi?

Läsa i PULS grundbok religion, bearbeta texten samt arbeta med instuderingsfrågor.

Diskutera och reflektera kring det vi läser och lär oss.

Öva på att använda ämnesspecifika begrepp muntligt och skriftligt.

 Vi har besök av Bibeläventyret 7 lektioner, som tar oss med på en resa genom Gamla Testamentet.
Vi arbetar med alla våra sinnen, vi sjunger, lyssnar, skådespelar, dansar, skriver, diskuterar och samarbetar.

Så bedömer jag era kunskaper:

Du bedöms efter:

Dina grundläggande faktakunskaper.

Hur aktivt du deltar i undervisningen och tar ansvar för de uppgifter som vi arbetar med.

Hur du kan delta i diskussioner och uttrycka dina egna åsikter.  

Hur du kan se religionens roll i samhället förr och nu och hur detta påverkat våra traditioner och vår kultur.

Hur du kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och om hur vi människor ska leva tillsammans.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Grundmatris Ugglum 1-5

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du har grundläggande faktakunskaper.
Mål
Du kan ge några exempel på religionens roll i samhället förr och nu och hur detta påverkat våra traditioner och vår kultur.
Mål
Du kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och om hur vi människor ska leva tillsammans.
Mål
Du kan delta i diskussioner och uttrycka dina egna åsikter.