👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet, statistik

Skapad 2018-04-26 10:27 i Glömstaskolan Huddinge
Vi arbetar med sannolikhet och statistik.
Grundskola 5 Matematik
Hur stor sannolikhet är det att du kommer att vinna? I vissa spel finns det en möjlighet att räkna ut sina vinstchanser.

Innehåll

Arbetssätt: 
Vi kommer också att ha laborativa övningar för att befästa våra kunskaper. Under arbetets gång ligger betoning på diskussion, reflektion och att kunna visa sina tankesätt. Du behöver vara aktiv och delta under lektionerna genom att delge dina tankar till klassen.

Vi kommer blanda laborativt arbete med lektioner där vi fokuserar på att befästa våra räknekunskaper. Vi kommer träna på:

 • Chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. 
 • Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram. 
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Använda korrekta begrepp som är kopplade till området.
Konkretiserade mål

Du ska kunna

 • dra slutsatser av dina observationer, experiment och statistiskt material.
 • bedöma sannolikheten vid försök.
 • använda dig av tabeller och diagram.
 • tolka tabeller och diagram.
 • använda dig av lägesmåtten medelvärde, typvärde och median.
 • använda begreppen som är kopplade till området.


Vi kommer att avsluta hela avsnittet med ett kunskapstest. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Sannolikhet och statistik år 4-6

1
Rita och redovisa fakta i ett diagram
Du kan rita och redovisa fakta i ett diagram på ett i huvudsak fungerande sätt
Räkna ut medelvärde och median
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde på ett i huvudsak fungerande sätt
Sannolikhet
Chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer.
Du förstår skillnaden mellan chans och risk och kan använda dig av det på ett i huvudsak fungerande sätt.