👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5

Skapad 2018-04-26 10:31 i Ugglums skola 5-9 Partille
Den här mallen använder vi för pedagogiska planeringar.
Grundskola 5 Historia
Nu ska du få färdas in i Medeltiden och få ta del av din historia. Du kommer att få lära dig om hur människor levde, hur samhället såg ut och hur olika händelser påverkade livet under medeltiden.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Hur folk levde och betydelsefulla personer under Nordens medeltid (ca år 1000-1500).   

Hur arbetar vi?


Du kommer att arbeta i grupp och forska om valfritt område inom Medeltiden och sedan göra en muntlig presentation inför klassen.
Ni gör en presentation i Google. Du kommer också att arbeta enskilt och göra ett häfte om Medeltiden. 

Vi tittar på film som passar till de texter vi läser i PULS historieboken. Vi arbetar med tillhörande arbetsuppgifter.

Vi övar oss på att använda information och fakta från olika källor.

Vi har genomgångar samt diskussioner i klassen och i grupper.

 

Så bedömer jag era kunskaper:

Du bedöms efter:

Dina grundläggande faktakunskaper.

Hur aktivt du deltar i undervisningen och tar ansvar för de uppgifter som vi arbetar med.

Hur självständigt du kan söka svar och utförligt skriva egna förklaringar.

Hur du kan söka information från olika källor och utifrån den skapa en text med egna formuleringar.

Hur du följer arbetsinstruktioner och lämnar in välgjorda slutresultat. Redovisas muntligt och skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Grundmatris Ugglum 4-6

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du har grundläggande faktakunskaper.
Mål
Du kan ge några exempel på hur man levde under medeltiden. Du kan ge några exempel om hur vårt samhälle påverkats av medeltiden.
Mål
Du kan använda dig av olika källor när du söker information.
Ny aspekt
Du kan skriva ihop en text utifrån den fakta du hittar. Du kan skriva med egna ord.
Ny aspekt
Du kan redovisa skriftligt genom att göra ett häfte och muntligt med hjälp av en Google presentation.
Ny aspekt
Du kan delta i diskussioner och uttrycka dina egna åsikter.