👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-04-26 11:09 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 5 Historia
Genom att få kunskap om Vår Historia kommer du att kunna förstå vårt Samhälle idag.

Innehåll

Syfte

förmågor:

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor
 • reflektera över användningen av Historia 
 • använda Historiska begrepp 

kunskaper: 

Norden och Östersjöriket i Sverige 1521-1611
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Vad Historiska källor t ex brev och andra dokument kan berätta.
Hur historia används och historiska begrepp
 • På vilket sätt 1500-talet syns i våra dagar.
 • Vad begreppen förändring, likheter, skillnader och källor betyder och hur de används i historia.
 • Tidsbegreppet Vasatiden

Bedömning

vad

 • Att du har kunskaper om Historiska förhållanden (levnadsvillkor), skeenden (krig) och gestalter (personer) under Vasatiden.
 • Att du kan resonera om orsaker (varför) och konsekvenser (skeenden) av Samhällsförändringar, människors Levnadsvillkor och Handlingar (agerande).
 • Att du kan använda historiska källor för att dra slutsatser 
 • Kunna använda historiska begrepp.

 

hur

Du kommer att pga tidsbrist bli bedömd efter din arbetsinsats.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få:

 • träna på att använda Historiska källor.
 • få lyssna till hur det gick till när Gustav Vasa blev kung.
 • vetskap om hur vårt land Sverige växte fram.
 • kunskap om Reformationen
 • lära känna Gustav Vasas söner.