👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hålabäcksskolan Idrott Uteperiod åk 6 v. 15-24

Skapad 2018-04-26 11:13 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Följande är innehållet på lektioner v. 15-24 UTOMHUS vecka lektion 1 lektion 2 15 Orientering skolgård, Orientering kartförståelse 16 Träna orientering, karttecken, orientering 17 Bollek Slingan 18 Orienteringsdag cirkelträning 19 Lacrosse Lovdag 20 puls/kondition Fotbollsgolf 21 Capture the flag slagbollspel 22 skogslek Fotboll på inlag 23 lovdag Boll-lek/betygsamtal 24 slagbollspel utvärdering/ lekar OBS, ändringar kan förekomma

Innehåll

Följande är innehållet på lektioner v. 15-24 UTOMHUS

vecka   lektion 1              lektion 2

15  Orientering skolgård, Orientering kartförståelse

16  Träna orientering,      karttecken,  orientering

17   Bollek                          Slingan

18   Orienteringsdag          cirkelträning

19   Lacrosse                    Lovdag      

20   puls/kondition             Fotbollsgolf

21   Capture the flag          slagbollspel

22    skogslek                    Fotboll på inlag

23   lovdag                         Boll-lek/betygsamtal

24    slagbollspel                utvärdering/ lekar

 

OBS ändring i lektionsinnehåll kan förekomma

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Innehåll

Vi kommer under veckorna 35 - 41 vara ute och ha olika aktiviteter såsom: friidrott, orientering, lagidrotter och olika lekar.

Konkretisering av mål

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Arbetsformer

Undervisningen kommer bedrivas i praktiska former och i olika miljöer. De flesta momenten kommer föregås av teoretiska instruktioner. Eleverna kommer arbeta både individuellt och i olika gruppkonstellationer.

Uppgifter

 • Capture the flag torsdag v.21

 • Capture the flag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Matris Hålabäcksskolan Uteperiod

Idrottsmatris Hålabäcksskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelseförmåga
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Hälsa och livsstil
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Friluftsliv och utevistelse
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.