👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänner

Skapad 2018-04-26 11:32 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Modersmål
Vi pratar om vänskap: Vad är en vän? Hur få man vänner? Hur ska en bra vän vara? Vi kommer att läsa olika texter om vänskap, bland annat sagor och dikter. Du ska också skriva en egen dikt och en berättelse/saga om vänskap.

Innehåll

I. Förväntat resultat

Följande förmågor ska du utveckla:

 • Berätta och skriva om din bästis/kompis
 • Skriva en dikt, saga
 • Läsa sagor
 • Lyssna på sagor och återberätta dem

II. Aktiviteter för bedömning 

 • Göra sammanfattningar av texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget
 • Föra resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap
 • Läsa en saga om kompisar och skapa en egen saga. Ditt arbete ska också publiceras. 

1. Vad är vänner?

Muntlig interaktion/ produktion: Vad är en vän? (Diskussion)

Tankekarta: Vi letar efter olika adjektiver som beskriver en bra vän

Läsförståelse: Vi arbetar med en ordbok.

 

Vi läser en dikt om vänskap  som innehåller många adjektiv och motsatsord.

        2. Ordspråk om vänner

       Resonera, reflektera kring betyldesen av olika ordspråk 

 

 

        3. Att hitta vänner

        Muntligt: Hur hittar man vänner? (Diskussion)

       Läsförståelse Saga av Két barát és a medve, A pityke és a kökény

 

         4. Skriva en saga

Skriftlig produktion: Du ska skriva en egen saga om vänskap

Muntlig interaktion: Alla sagor kommer att publiceras på http://sprakhyllan.bookis.se/. Vi ska läsa dem tillsammans och ge varandra feedback.

 

5. Skriva en  dikt till din ván

III. Material och arbetssätt/ arbetsformer

 Material

Olika slags texter

Sagor, dikter

Olika uppgifter digitalt och på pappret

Användning av IPad och olika appar/webbsidor 

 
Arbetssätt/-form

individuellt, med partner eller i grupp (EPA)

digitalt för bedömning och dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3