👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project; Grammar year 7

Skapad 2018-04-26 11:52 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this project you will learn more about verbs and prepositions. You will practise your skills regarding lerning verbs, using verbs in different tenses. You will also practise what preposition to use when.

Innehåll

 

Bildresultat för grammatikPEDAGOGISK PLANERING   

 

Ämne:

English; Grammar

Årskurs:

Year 7

Läsår/termin:

Vt 2018, v 18-23

 

 Ämnets förmågor

 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,                               Ur: Lgr 11

 

 Förankring i kursplanens syfte

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni­kativ förmåga som innebär att kunna formulera sig samt att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

 Innehåll

 

Centralt innehåll:

·         Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

·         Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

·         Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.                              Ur: Lgr 11

 

 Konkretisering av mål

 

Du ska efter avslutat arbetsområde känna till och kunna använda grundläggande grammatiska former i engelska.  Du ska känna till vad verb och prepositioner är, kunna använda verbets olika tidsformer på ett korrekt sätt samt kunna använda prepositioner. Ytterligare ska du i egen textproduktion kunna skriva text med eget språk där ovan nämnda grammatik appliceras.

 

Arbetssätt

 

Material:

Det material som arbetas med hämtas ur Good Stuff B och C och sammanställs till ett arbetshäfte.

Metod:

Eleven kommer att arbeta enskilt och i grupp, både skriftligt och muntligt.

 

Bedömning

 

Examination:

Grammatikprov – du ska kunna applicera den grammatik du tränat på en felskriven text och skriva om den till korrekt engelska samt i andra övningar.

Bedömning:

Elevens förmåga att uttrycka sig korrekt kommer att bedömas.

 

 

 

Uppgifter

  • Test; Grammar