👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2018-04-26 13:44 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 4 Biologi
Hur har djuren utvecklats? Varför har hackspetten en så lång tunga? Hur har djur anpassat sig till sin miljö? Hur gör djur när dem äter? Vad är en sidensvans? Det är några av frågorna som vi kommer prata om i detta arbetsområde.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Målet är att du ska:

- vara delaktig i diskussioner, undersökningar och övningar.

- dokumentera på olika sätt.

- använda dig av begrepp i biologi (ex anpassning, däggdjur, livscykel).

- berätta om hur livet har utvecklats.

- kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur.

- förstå hur djur är anpassade till att leva i olika miljöer.

- kunna ge exempel på djurs livscykel.

- lära dig olika djurarter.

- kunna ta reda på fakta om olika djur

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Detta kommer att bedömas:

- din förmåga att samtala om och diskutera frågor i biologi.

- din förmåga att dokumentera.

- din förmåga att använda begreppen i biologi.

- din förmåga att berätta om livets utveckling.

- din förståelse för hur man kan sortera djur.

- din förståelse för hur djur anpassar sig. 

- dina kunskaper om djurs livscykler.

- dina kunskaper om olika djurarter.

- din förmåga att ta reda på fakta.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Djur

Nivå 1
Kan till viss del / Behöver träna mer.
Nivå 2
Har godtagbara kunskaper / Kan oftast
Nivå 3
Har mer än godtagbara kunskaper / Är säker
Aspekt 1
Jag är delaktig i diskussioner, undersökningar och övningar.
Ny aspekt
Jag kan dokumentera på olika sätt.
Ny aspekt
Jag använder biologins begrepp.
Ny aspekt
Jag kan berätta om livets uteckling.
Ny aspekt
Jag kan sortera djur.
Ny aspekt
Jag förstår hur olika djur är anpassade för att överleva i sin miljö.
Ny aspekt
Jag kan ge exempel på djurs livscykel.
Ny aspekt
Jag känner igen och kan namn på olika djurarter.
Ny aspekt
Jag kan ta reda på fakta om djur.