👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt vårprat

Skapad 2018-04-26 13:54 i Stordammens skola Uppsala
Sommarprat som i Sverige radios anda.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I den här uppgiften får du möjlighet att visa din muntliga förmåga i form av en muntlig presentation. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar. Du får också träna på att använda digitala verktyg. Du gör det mesta muntligt men behöver skriva ett manus. Du får även träna på att kombinera text/tal med musik.

Innehåll

 

Sommar i P1 är ett av Sveriges mest älskade radioprogram med miljontals lyssnare. Konceptet är enkelt: en intressant person berättar om sitt liv, sina upplevelser och tankar i drygt en timme varvat med valda musikstycken. Programmet har sänts sedan 1959. Vi ska nu göra en variant av dessa sommarprat nämligen 7C:s ”vårprat”.

Ditt vårprat ska var minst tre minuter långt och max sju minuter. Det ska innehålla två musiklåtar som förstärker upplevelsen av ditt vårprat. Du får spela upp max 30 sekunder från vardera låt.

Ø  Ditt vårprat ska handla om DIG. Det ska handla om någonting du kan äga och göra personligt. Det behöver inte handla om livet, det kan lika gärna handla om drömmar och intresse men ”jaget” ska vara tydligt. Försök att tydliggöra någon form av känsla i ditt prat. Försök att vara personlig. Du avgör hur personlig du vill vara.

Ø  Innan du skriver ditt manus- gör en tankekarta eller disposition över de saker du ska ta upp i programmet. Välj hellre tre viktiga saker att berätta lite mer ingående om, än tio som du bara nämner översiktigt.

Ø  Skriv ditt manus. Berätta i jag-form. Tänk på att skriva korta meningar med få bisatser – du vill att det ska låta spontant, vardagligt och enkelt då du läser innantill, som om du pratar med någon du känner. Undvik skriftspråk (ord som ”dock” och ”emellertid” låter märkliga i tal). Gestalta gärna dina berättelser så att de blir levande och intressanta.

Ø  Fånga in dina lyssnare-direkt! Inled med något du själv varit med om eller läst om, något som berör eller upprör eller något annat konkret och verklighetsnära. Här ska du etablera en känsla hos lyssnaren.

 Efter den starka inledningen kan du presentera dig och berätta vad du heter (för-och efternamn), din ålder, vilken skola du går på, berätta vem du är och vad du ska prata om.

Fördjupa och utveckla sedan ditt vårprat. Använd dig gärna av gestaltningar och liknelser då du berättar.

Fundera även över avslutning. Kanske har du en knorr eller poäng i slutet. Du kan även avsluta med ett talesätt som knyter an till innehållet. Du kan även väva ihop slutet med den mening du började.

Ø  Träna på ditt manus – gärna för en kamrat som kan komma med synpunkter om innehåll och form. Fila på manuset – du hör om det låter konstigt då du läser det högt. Byt ut ord som känns onaturliga och ändra ordningen på det du berättar om det behövs.

Ø  Markera i texten var du ska lägga in pauser. Markera vilka ord som ska betonas

Ø  Spela in i Audacity.

Ø  Redigera ditt vårtal tills du blir nöjd. Lägg in musik där du vill ha den

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Vårprat - kunskapskrav

E
C
A
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.