👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan Favoritmatematik 2B kap.4 Geometri

Skapad 2018-04-26 14:18 i Ångelstaskolan Uppsala
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Du kommer lära dig mer om geometri och mätning.

Innehåll

Tid

Vårterminen 2018.

 Konkretiserade mål: Du ska kunna

 • punkt, linje och stråle
 • sträcka och öppen polygon
 • vinkel
 • månghörningar
 • rektangel och kvadrat
 • Rektangel och rätblock, kvadrat och kub, cirkel och klot
 • liter och deciliter

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Vi lyssnar på en ramberättelse kring innehållet och samtalar kring bilder
 •  Vi arbetar gemensamt med huvudräkningsuppgifter
 •  Vi arbetar med problemlösningsuppgifter kring varje område
 •  Vi arbetar med uppgifter enskilt i arbetsboken
 •  Vi arbetar med extrauppgifter på papper.
 • Vi tränar på begrepp som är kopplat till innehållet

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Vara delaktig i matematiska resonemang
 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp
 • Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar
 

Bedömning sker genom observationer och samtal under arbetets gång.  Efter avklarat område har vi ett avslutande prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3