👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning av en PPT.

Skapad 2018-04-26 15:30 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Gymnasieskola
Ett av kunskapskraven i SVA, är du ska kunna föra en muntlig redovisning utifrån vissa kriterier.

Innehåll

Du ska göra en Power-Point utifrån en av dina texter som du redan har. Exempelvis din insändare eller ditt inlägg.

instruktioner:

  • De får inte vara för lång.
  • PPT  ska vara Minst 4 sidor och bilder till dessa.
  • Använd dig av animeringar som Eva har lärt er.
  • Tänk på att andra ska se den!

Denna planering är även uppgiften.

Uppgifter

  • Redovisa i grupp.

Matriser

Muntlig redovisning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fakta
Har tunt med fakta som delvis inte är relevant.
Har tillräckligt med relevant fakta.
Har utförlig och relevant fakta.
Har mycket utförlig och relevant fakta.
Struktur
Strukturen i faktadelen är svår att följa. Har ingen tydlig inledning, avslutning eller övergångar.
Strukturen i faktadelen är lätt att följa, men har ingen tydlig inledning, avslutning samt övergångar.
Strukturen i faktadelen är god. Har en tydlig inledning, avslutning, samt övergångar.
Strukturen i faktadelen är mycket god. Har en mycket tydlig inledning avslutning, samt övergångar.
Tydlighet
Anpassar inte röstvolym och talhastighet, vilket gör framförandet svårt att uppfatta.
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir relativt intressant och lätt att följa.
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och lätt att följa.
Anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och mycket lätt att följa.
Frihet från manus
Är mycket bunden till manus.
Är delvis bunden till manus, men utan att det nämnvärt stör intrycket.
Är till största delen fri från manus.
Är helt fri från manus, vilket bara används som ett stöd.
Språk
Anpassar inte språket till uppgiften, utan använder genomgående slangord och vardagliga uttryck t ex typ, liksom.
Anpassar delvis språket till uppgiften, men använder en del slangord och vardagliga uttryck t ex typ, liksom.
Anpassar språket till uppgiften, och använder endast enstaka slangord och vardagliga uttryck t ex typ, liksom.
Anpassar språket genomgående till uppgiften.
Säkerhet
Visar sig i kroppsspråket att situationen känns obekväm. Har ingen ögonkontakt med mottagaren.
Gör ett ganska lugnt och säkert intryck, men har endast viss ögonkontakt med mottagaren.
Gör ett lugnt och säkert intryck, och har ofta ögonkontakt med mottagaren.
Gör ett mycket lugnt och säkert intryck, och har god ögonkontakt med mottagaren.