👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och Optik

Skapad 2018-04-26 17:10 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 8 Fysik
Akustik och Optik kallas den delen av fysiken som undersöker ljud och ljus: hur det bildas, vad som ger det dess olika egenskaper och hur det sprids. Trotts väldigt olika natur har ljud och ljust en hel del saker gemensamt vilket du kommer att se under det här arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Inom akustik
 • Förstå vad ljud är och känna till dess olika egenskaper
 • Förklara begreppen frekvens, våglängd, resonans, ljudstyrka, ljudnivå.
 • Redogöra hur och varför tonhöjden varierar när man spelar olika instrument
 • Beskriva skillnaden mellan harmoniskt ljud och buller, dissonans och konsonans
 • Redogöra för ljudets utbredning och hur det kan variera i olika medium
 • Förstå hur t.ex högtalare, telefon fungerar att skapa ljud
 
Inom optik
 • Förstå vad ljus är och känna till dess olika egenskaper
 • Förklara begreppen inom optiken som t.ex. ljusbrytning, spektrum, reflektion, konkav m.m.
 • Kunna beskriva hur ljus reflekteras i plana och buktiga speglar
 • Kunna beskriva hur ljuset samlas eller sprids genom linser
 • Förklara hur ljus kan ge upphov till olika färger t.ex. genom brytning eller blandning av ljus
 • Hur upptäckter inom ljus och optik har påverkat vår omgivning och våra levnadsvillkor
 • Kunna beskriva ögats uppbyggnad och funktion samt hur synfel korrigeras

Hur ska ni lära er detta?

Genom att...

 • Vara aktiva under genomgångar och arbetet på lektionerna
 • Arbeta med text och uppgifter i läroboken
 • Fördjupa era kunskaper genom att artiklar, arbeta med fördjupningsuppgifter och se på filmer om akustik och optik.
 • Göra olika praktiska undersökningar
 • Göra ett enskilt arbete om ögat och/eller örat

Hur får du visa vad du kan?

 • Delaktighet vid diskussioner, genomgångar och lektioner
 • Genom praktiska undersökningar 
 • Genom en enskild skriftlig inlämningsuppgift
 • Genom ett teoretiskt skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav Fysik

F
E
C
A
Söka information
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
.Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om ljud och ljus i olika fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om ljud och ljus i olika fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om ljud och ljus i olika fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop ljud och ljus och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och ljus och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Upptäckter och deras betydelse
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.