👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhusmiljö

Skapad 2018-04-26 21:15 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 8 Slöjd
Var med och påverka din skolmiljö! I detta arbetsområdet kommer du att få chansen att sätta din prägel på skolans utomhusmiljö tillsammans med dina kamrater i gruppen.

Innehåll

Pedagogisk planering - Utomhusmiljö åk 8

Syfte

Detta arbetsområde syftar till att ge er förutsättningar att utveckla kunskaper om slöjdarbetets processer från idéutveckling till färdigt resultat. Ni kommer att få möjlighet att utforska olika material samt hur dessa kan samverka med varandra i funktion och form. Fokus kommer att ligga på hur arbetsprocessen analyseras, värderas och dokumenteras. Vidare kommer ni att ges möjligheter att arbeta med såväl nyproducerade som återanvända material. Projektet genomförs som ett grupparbete där ni arbetar gemensamt med att framställa någon del i skolans utemiljö. Detta arbete skall ses som en förberedelse för den individuella uppgift i fritt skapanda som genomförs i åk 9 i vilken samtliga moment bedöms enligt kunskapsmatrisen.

Mål

Vi kommer särskilt att arbeta med nedanstående mål;

·         välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

·         analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

Centralt innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

·         Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

·         Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

·         Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

·         Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

·         Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

·         Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

 

 

Tillvägagångssätt / planering

Nedanstående planering är preliminär och datum kommer att fastslås vid projektstart.
Förutom dessa tillfällen kommer det som vanligt att finnas möjlighet på tisdagseftermiddagarna att arbeta i Öppen slöjd.
Ni kommer att arbeta i grupp och det är viktigt att tänka på att ni fördelar det praktiska arbetet så att alla får möjlighet att delta och visa sina bästa sidor samt att ni tar hjälp av varandra.

Datum

Tid (min)

Innehåll/Moment

Lektion 1

20

Introduktion genomgång av projektet, diskussion lärandematris (bedömning).

 

Läxa

Titta på inspirationsmaterial från Youtube mfl angående utemiljö

Lektion 2

120

Studiebesök (Shoppingrunda) Snårarps återvinning med Resursbutik

 

Läxa

Arbeta i era grupper med att ta fram en första skiss som kan användas som diskussionsunderlag för en ritning.

Lektion 3

30

Genomgång av enkel ritning.

 

30

Diskutera er skiss och påbörja en enkel ritning.

 

60

Arbeta praktiskt med att utvärdera era resurser och eventuella behov för att kunna realisera era tankar. Ev påbörja framställning

 

Läxa

Renskriv ritning och skriv arbetsbeskrivning med fördelning av uppgifter.

Lektion 4

20

Genomgång av fortlöpande dokumentation under arbetets gång.

 

100

Arbete med era projekt

Lektion 5

20

Genomgång av utvärdering och diskussion om kvalité

 

100

Fortsatt arbete med produktion

Lektion 6

20

Genomgång av dokumentation och slöjdutvärdering.

 

100

Beroende på var ni befinner er i ert arbete kan fortsatt produktion ske alternativt läggs tiden på skrivning av dokumentation.

Inlämning

Läxa

Dokumentationen färdigställs och lämnas in via Unikum.

 

Uppgifter

  • Utomhusmiljö