👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska modersmål K. 2

Skapad 2018-04-27 00:08 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Vad har vi gjort?

Vi har arbetat under terminen med olika saker, grammatik, läsning, läsförståelse, berättelse, bildkort, skrivstil och konversation.

Det är alltid viktigt att öva och förbättra kundskapen därför gär vi ibland igenom "gamla" läxor.

Vi forsätter att arbeta med boken "Wo ist Paula" samt "Grammatik für 1./2. Klasse".

Vi övar stavning och ordförråd tillsammans med "gissa ordet" (Rätseln).

Vi trännar med "Mein grosses Rätselbuch in Schulausgangsschrift" Wer oder was bin ich?.

och vi tränar för " Füllerführerschein" med "Füller".

Snabb sammanfattning av:

 • Bygga plural och öva artiklarna.
 • Lesen und Verstehen,
 • Träna "der, die das" med bildkort.

Grammatik:

 • Selbstlaute, Mitlaute, Umlaute, Doppellaute - Vokaler, konsonanter, omljud, diftonger.
 • Wortart: Nomen, Artikel. - Ordklasser: Substantiv, artikel.
 • Erzählsatz, Tunwörter. - Mening, handlingsverb.
 • Groß und klein Schreibung. - Versaler och gemener.
 
Litteratur
 
 

Under terminen kommer vi läsa och se

 • "Charlie und der  Schokoladenfabrik" från Roald Dahl.
 • "Mio mein Mio" från Astrid Lindgren.

 

 

 Hur arbetar vi just nu?

 

 • vi skriver några prov i grammatik.
 • har diktamen från boken.
 • har högläsning med både  "tempo" och rätt tid på de olika skiljetecknen.
 • berätta dina tankar om läsupplevelsen.
 • svara på läsförståelsefrågor.
 • läxor.

En lektion kan se ut så här:

Exempel:

 • Vi läser tillsammans en liten stund. 
 • Vi pratar om senaste läxan.
 • Vi arbetar med grammatik muntligt och skriftligt.
 • Vi övar skrivstil.

 

 

 

INFO:

För nästa läxa, har vi 2 veckors tid.

Rickard skulle skriva en sammanfatning av Charlie und der Schokoladenfabrik.

Vi har arbetat med hur man skriver en sammanfatning och reglerna:

 • förberädelse. (läsa och förstå texten)
 • vad man ska skriva i denna uppgift. (Bara viktig information)
 • vad man INTE ska skriva i texten. (inga detaljer)
 • hur man måste strukturera arbetet. (Einleitung (Titel, Autor, Quelle, utgivningsdatum) Hauptteil  und Schluss)
 • vilka frågor man måste svara på. (W-Fragen, wer? was? wann? wo? warum?)
 • textlängden. (ca. 300 )
 • och även vilken tempus man skriver ett sånt arbete. (NU tid)

Det är viktigt att använda synonymer och inte upprepa samma ord eller "Satzanfang".

Detta är en hemuppgift (Hausaufgabe) men vi kommer också att arbeta med detta i skolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3