Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allsång i Östra Karup

Skapad 2018-04-27 08:38 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Musik
Under några veckors tid kommer du att få lära dig mer om några utav Sveriges största visdiktare och kompositörer. Vem är personerna bakom de största allsångsklassikerna? Du kommer dessutom få sjunga och spela med i några utav sångerna så att du är redo att klämma i ordentligt framför TV:s olika allsångsprogram i sommar.

Innehåll

Syfte

Möjlighet att själv skriva finns i denna ruta.

Centralt innehåll

Möjlighet att  själv skriva finns i denna ruta.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Lyssna på föreläsningar om olika visdiktare och kompositörer.

Sjunga med i sånger.

Berätta hur du påverkas av musiken du lyssnar på och sjunger till.

Mål och bedömning

Här kan vi skriva hur de ska visa sin kunskap samt de konkretiserade målen: 

När vi är klara med detta ska du kunna:

Man har kanske flera mål än som bedöms vid detta tillfälle.

Väljer man sedan att skriva som matris eller koppla från läroplanen kan ju vara valfritt??

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Allsång i Östra Karup

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vad kännetecknar en visa?
Eleven kan urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdragfrån olika genrer och kulturer.
Jag kan med stöd berätta en sak som kännetecknar en visa. Jag kan med stöd berätta om det är en visa jag hör när jag lyssnar på musik.
Jag kan berätta om två saker som kännetecknar en visa. Jag är ganska säker på att säga att det är en visa jag hör när jag lyssnar på musik.
Jag kan berätta om tre eller fler saker som kännetecknar en visa. Jag är säker på att säga att det är en visa jag hör när jag lyssnar på musik.
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i rytm och tonhöjd.
Jag sjunger ibland rätt toner och med rätt rytm.
Jag sjunger oftast rätt toner och med rätt rytm
Jag sjunger alltid rätt toner och med rätt rytm.
Spela ackordinstrument
Eleven kan spela ackompanjemang på ett ackordinstrument.
Jag kan ta ett ackord.
Jag kan ta två ackord och kan byta mellan dem.
Jag kan ta tre ackord och kan byta mellan dem.
Timing
Eleven spelar på något instrument med timing.
Jag spelar ibland ackorden på rätt ställe.
Jag spelar oftast ackorden på rätt ställe
Jag spelar alltid ackorden på rätt ställe.
Hur påverkas vi av musik
Eleven kan uttrycka sig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Jag kan berätta om någon känsla/ tanke jag får när jag lyssnar på musik.
Jag kan berätta om flera känslor/tankar jag får när jag lyssnar på musik.
Jag kan berätta om flera känslor/tankar jag får när jag lyssnar på musik. Jag kan också berätta hur andra påverkas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: