Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öckerö kommun

Skapad 2018-04-27 09:31 i Hedens skola Öckerö
Ett tema om vårt samhälle, Öckerö kommun. Du ska få veta mer om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Du ska få lära dig om centrala samhällsfunktioner (ex skola, sjukhus, polis och räddningstjänst) samt om olika yrken.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Ett tema om vårt samhälle, Öckerö kommun. Du ska få veta mer om vad ett samhälle är och hur det fungerar.

Innehåll

Du kommer att arbeta med:

 • Öckerö kommuns historia
 • att samtala och diskutera om vad som finns och vad som behövs i ett samhälle
 • att få läsa olika typer av texter och skriva om vårt samhälle
 • kartan över Öckerö kommun
 • Öckerö kommuns vapensköld
 • besöka kommunhuset, Hönö kyrka, Mariakyrkan och några av våra tio öar
 • samtala om demokrati, rösträtt och yttrandefrihet
 • Öckerö kommuns natur

 

Detta skall bedömas;

Du ska:

 • kunna berätta lite om Öckerö kommuns historia
 • kunna namnge viktiga samhällsfunktioner som polis, brandkår, sjukhus och skola och kunna förklara varför samhällsfunktionerna finns
 • känna till hur kartan över Öckerö kommun ser ut och vilka tio öar som hör till vår kommun
 • känna till hur Öckerö kommuns vapensköld ser ut
 • veta vad rösträtt, yttrandefrihet och demokrati är för något
 • kunna jämföra vår natur med andra naturtyper i Sverige

 

 

Detta gör vår grupp:

 • tittar på kartan över Öckerö kommun och arbetar med den
 • målar kommunens vapensköld 
 • tittar på en film om landskapet Bohuslän
 • forskar om våra öar
 • pratar om demokrati, rösträtt och yttrandefrihet i Sverige
 • besöker kommunhuset, Maria kyrkan, Hönö kyrka och någon av våra tio öar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: