Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsområden läsåret 2020-2021

Skapad 2018-04-27 11:29 i Guldåkerns förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi ska satsa på leken, språket och barnens självkänsla Vi kallar projektet Veta, Vilja - Våga.

Innehåll

Lekmiljön ska vara öppen och innehållsrik. Vi vill främja kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

För att stärka barnens språk så som uttal, ordförråd och ordförståelse så fortsätter vi arbetet med bilderböcker, associationer, samtal samt rim och ramsor. Hela tiden uppmuntrar vi barnen att prata med varandra i deras lek.  

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: