👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media och källkritik åk 8

Skapad 2018-04-27 11:35 i Vallåsskolan Halmstad
Medias roll, olika slags media, risker förknippade med elektroniska medier, källkritik samt en fördjupningsuppgift kring en aktuell fråga.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Media är något vi nästa tar som en given del av våra liv. Ungdomar konsumerar i snitt mellan 7-10 timmar media per dag! Men vad man kanske inte alltid tänker på är att media också formar den du är. Media skapar värderingar och åsikter hos oss, kort sagt påverkar dig att bli den du är!

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska få kunskap om media. Vilka slags media finns? Hur arbetar de? Vilka uppgifter har media? Vilka källkritiska frågor ska du ställa? Och kanske viktigast, hur påverkar media dig. Du ska lära dig analysera, granska, förklara och undersöka hur media som samhällsaktör påverkar individ och samhällen.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med mediernas roll, uppbyggnad och innehåll för att öka dina kunskaper om denna samhällsinstitution. Men vi kommer även att arbeta med risker förknippade med internet, som är en stor och betydelsefull del av våra liv.

Sist men inte minst så ligger det ett stort fokus på hur du ska tänka källkritiskt.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta utifrån gruppdiskussioner, genomgångar, lärobok, film och olika media för att nå kunskaper inom arbetsområdet. Vi kommer att ta del av nyhetsrapportering och gemensamt analysera och diskutera dessa. Stor vikt kommer att läggas på medias roll som kommunikatör, d.v.s medias roll i påverkan på individ och samhälle.

Källkritik är en röd tråd genom hela området. Ladda ner lathunden för källkritik genom länken nedan:

Kolla källan

Följande filmer om källkritik kommer vi se:

Viralgranskarna - tid och rum

Källkritik - bildsökning

Partiska röster - Källkritik

Källkritik - Fejkade sidor

Bedömning

Bedömningen kommer att bestå lektionsuppgifter som du lämnar in,  gruppdiskussioner samt en avcheckning. Det är därför viktigt att aktivt delta i gruppdiskussioner samt lämna in sina uppgifter för att visa kunskaper och att visa förmågan att resonera, reflektera och argumentera.

Till det lilla provet läser du på orden och kollar in följande film, https://www.youtube.com/watch?v=tjHPD485Zuo

Begrepp

Massmedia
Kommunikation
Information
Infotainment
Påverkan
Granska
Medier
Sociala medier
Interaktiva medier
Informationssamhälle
Tryckfrihet
Yttrandefrihet
Offentlighetsprincipen
Propaganda
Opinionsbildning
Vinklad
Ansvarig utgivare
Ledare
Kultur
Debatt
Nyhetsbyrå
Källkritik
Källor
Public service

Viktiga frågor:
Vilka uppgifter har media?
Vilka är medias funktioner i en demokrati/diktatur?
Vad det betyder att vinkla en nyhet?
Vilka de etiska reglerna för journalister är? Varför finns det etiska regler?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Bedömningsmatris Samhällskunskap år 7-9 "Massmedia"

E
C
A
Undersöka strukturer i samhälle
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.