👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2018-04-27 12:01 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola F
Planering med lärandemål och lektionsinnehåll samt kunskapskrav under fliken innehåll.

Innehåll

Uppgifter till egna valda ämnen

 

 

Veckonummer

Lärandemål

Innehåll lektion

kunskapskrav

17   fredag

Att resonera och ta ställning utifrån källor.

·         Genomgång av presentation- Kommer universum ta slut?

·         Fördjupning och förklaring av vad forskare tänker sig idag.

·         Diskussion i mindre grupper utifrån frågan, kommer universum ta slut? Finns det forskning som säger något annat? Vad tänker du?

·         Skriv ned era tankar och dela med resten av klassen.

Länkar: http://www.unt.se/nyheter/uppsala/rymdforskare-ja-tiden-kan-ta-slut-4853750.aspx

 

·         Eget arbete:

Skriv ned dina tankar och vad du tänker dig och varför du tänker så utifrån fakta du har tagit reda på. 

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

18

Onsdag och fredag

  • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  • Hur Jupiter har bildats från olika gaser och ämnen.
  • Matematik: Vad massa och radie är för någonting. Hur vi kan ta reda på massa och radie på klot och cirklar. Tid och hastighet.

 

·         Genomgång av presentation om Jupiter.

·         Fördjupning och förklaring.

·         Eget arbete: Frågor till presentation och genomgång.

·         Tillgång till matteböcker och information via nätet om radie och massa och hur vi kan ta reda på det. Hur vi mäter tid och hastighet.

·          

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier

19

Onsdag och fredag

Att du kan förklara hur teknik kan möjliggöra och begränsa vår vilja att utforska andra planeter och varför vi vill det? Vilka konsekvenser leder fram till viljan att undersöka möjligheten att bo på mars.

Är det möjligt att bo på mars?

Vilka förutsättningar behövs för att kunna leva och bo på mars?

Vilka förutsättningar för liv på jorden?

Här får du användning av dina tidigare kunskaper från biologin. Det gäller att kunna använda tidigare kunskaper i nya sammanhang.

Ta del av presentationen och jobba med frågorna.

Varför vill forskare och människor ta reda på om det är möjligt att bo på mars?

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

20 onsdag fredag

Att du kan redogöra för solens uppbyggnad med begrepp och ord.

Att du kan redogöra vad  solens strålning är och hur det påverkar jorden.

Vad solförmörkelse är för något med användning av modell.

·         Filmklipp och modell som visar solförmörkelse.

·         Ta del av presentation om solen.

·         Eget arbete utifrån stödfrågor.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

21

Att du kan redogöra för månens betydelse för liv på jorden.

Att du kan använda begrepp och modeller som förklarar månens olika faser.

Att du kan redogöra för hur månen bildades.

Ta del av presentation och använda dig av källorna i presentationen för att få fram information.

Eget arbete.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

22

 

 

 

 

 

All dokumentation och arbete ska lämnas in och delas med vivi1001-

 viveca.vidberg@utb. helsingborg.se

Allt inlämnat arbete är underlag för bedömning och betyg.

I planeringen kan det tillkomma fler genomgångar eller andra förändringar utifrån elevernas behov och frågor.