Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans förtrollade värld

Skapad 2018-04-27 13:06 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Framöver kommer vi att fördjupa oss i sagan förtrollade värld. Vi kommer bland annat att läsa sagor, titta på vilka kännetecken de har och även skriva egna sagor.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?

Eleverna ska utveckla sin förmåga att

- formulera sig i tal och skrift

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Vad ska vi arbeta med?

- Sagan som litterär form, hur den är uppbyggd och vilka kännetecken den har. 

- Analysera och reflektera över litteratur vi läste då vi var mindre samt hur bild och text samspelar. 

- Läsa sagor från olika delar av världen. 

- Reflektera över och samtala om sagor utifrån olika reflektionsmodeller såsom textkopplingar och Aidan Chambers samtalsmodell.

- Skriva gemensamma och egna sagor fritt och utifrån givna skrivmallar. 

 

Hur sker elevinflytande inom området?

Ni kommer själva kunna välja arbetssätt samt om ni vill arbeta individuellt eller i grupp i vissa delar av momentet samt i viss mån få välja innehåll. 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Under lektionstillfällena genom diskussioner samt i uppgifter, genom kortare och något längre inlämningar, genom kortare muntliga redovisningar samt reflektionsloggen. 

 

Kunskapskrav

Se kunskapskraven nedan.

 

Veckoplanering

Se kalendern samt classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: