👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänner

Skapad 2018-04-27 13:50 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi pratar om vänskap: Vad är en vän? Hur få man vänner? Hur ska en bra vän vara? Vi kommer att läsa olika texter om vänskap, bland annat sagor och dikter. Du ska också skriva en egen dikt och en berättelse/saga om vänskap.

Innehåll

I. Förväntat resultat

Följande förmågor ska du utveckla:

 • Berätta och skriva om din bästis/kompis
 • Läsa sagor/dikter/novel
 • Skriva en dikt, saga
 • Tolka ordspråk

II. Aktiviteter för bedömning 

 • Göra sammanfattningar av texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget
 • Föra resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap
 • Läsa en saga om kompisar och skapa en egen saga. Ditt arbete ska också publiceras.  
 • Ordspråk: Resonera, reflektera kring betyldesen av olika ordspråk 

 

III. Material och arbetssätt/ arbetsformer

 Material

Olika slags texter

Sagor, dikter

Olika uppgifter digitalt och på pappret

Användning av IPad och olika appar/webbsidor 

 
Arbetssätt/-form

individuellt, med partner eller i grupp (EPA)

digitalt för bedömning och dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6