👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndal då och nu

Skapad 2018-04-27 14:04 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi ska lära om Mölndal, både historiskt och nutid. Hur staden utvecklats genom åren, från en jordbruksbygd till det moderna tjänstesamhället. Mölndals industriepok och närheten till Göteborg ska vi också lära om. Skolan firar 100-årsjubileum och det uppmärksammar vi med att lära om hur Toltorpsdalen befolkades och om den första skolan.

Innehåll

Arbetssätt / metod:

 • Skriva faktameningar för att dokumentera arbetet.
 • Rita bilder för att dokumentera arbetet.
 • Genomgångar.
 • Film och bilder för att förstå historiska skeenden.
 • Studiebeök på Mölndals museum.
 • Aktiviteter i samband med Toltorpsskolans 100-årsjubileum.

 

Bedömning:

 • Din egen Mölndalsbok.
 • En quiz.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
Mölndal då och nu

Egen bok om Mölndal

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du samlar fakta och dokumenterar det du lär dig i en egen Mölndalsbok.
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Din bok innehåller den dokumentation som vi tillsammans gjort samt egna bilder. Boken och dokumentationen är gjord så att innehållet blir tydligt.
Din bok innehåller den dokumentation som vi tillsammans gjort samt egna bilder. Boken och dokumentationen är välgjord och arbetet har hög kvalitet.