👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Hjärta, Lungorna, Blodet och Matspjälkningen

Skapad 2018-04-27 14:43 i Tyresö skola Tyresö
Grundskola 7 – 9 Biologi
Jag, identitet och min förbannade kropp ska förankras i en god kännedom av människans biologi.

Innehåll

1.Innehåll

Hjärtat delar och funktion
Lungorna uppbyggnad och funktion
Blodets uppgifter
Lilla och stora kretsloppet
Virus och Bakterier
Sjukdomar
Hur rökning påverkar hälsan
Matens väg genom kroppen

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Gemensamma diskussioner
Instuderingsuppgifter
Laborationer

5. Bedömning

Laborationer, labrapporter, eget arbete om en sjukdom. Digiexam-faktatester

Diskussioner i klassrummet

6. Kunskapskrav

De laborativa kunskapskraven i matrisen för biologi

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9