👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompletteringsuppgift Klassisk musikhistoria

Skapad 2018-04-28 16:01 i Torpskolan Lerum
Planering för att ge eleverna ett sammanfattande musikhistoriskt perspektiv med utgångspunkt i de olika musikhistoriska epokerna.
Grundskola 9 Musik
En kompletteringsuppgift för elev i åk 9 inom området Klassisk Musikhistoria

Innehåll

Mål efter avslutat område

Målet med den här arbetsuppgiften r att du ska kunna komplettera och visa din ökade kunskap av klassisk musik.

Så här ska du arbeta

Titta på informationsfilmen (finns bifogad längre ner) med lyssningsexempel, läs den sammanfattande texten och avsluta med att jämföra två klassiska musikstycken som du väljer utifrån det du lyssnat på.

 

Bedömning

Du kommer att skriva en inlämningsuppgift, där du bedöms utifrån de betygskriterier som finns i Lgr11 (se nedan).

Bedömningen ligger i hur väl du kan beskriva skillnaderna i de båda klassiska musikstyckena du väljer. Du kan jämföra orkestersättningen, vilka instrument som används, hur växlingarna i framförandena är, vad du tycker om musikens komposition, vilka typiska drag du ser från den aktuella epoken i vilken det klassiska stycket skapades osv

 

Utdrag ur Lgr11 s. 106

Eleven kan föra välut­vecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika (genrer), epoker och kulturer...

 

 

 

 

Uppgifter

  • Kompletteringsuppgift klassisk Musikhistoria

Matriser

Mu
klassisk musikhistoria

Musikens Sammanhang & Funktioner

F
E
C
A
Musikaliska resonemang
Du kan ännu inte, på något sätt, föra underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer 
och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Karaktärsdrag, genrer, epoker, kulturer
Du kan ännu ej, på något sätt urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.