👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om Biologi -djur

Skapad 2018-04-29 13:42 i Stugsunds skola Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer titta närmare på olika djurgrupper, lokalt och globalt Vi arbetar med hur djur delas in i olika grupper och vad som kännetecknar de olika grupperna. I arbetsområdet kommer vi att se på naturfilmer kopplade till olika djurgrupper.

Innehåll

Några exempel på begrepp vi ska lära oss 

däggdjur

fiskar

fåglar

kräldjur

groddjur

insekter

spindeldjur

anpassning

naturligt urval

kamouflage

 

Så här ska vi arbeta med området: 

Vi kommer se på filmer, läsa faktatexter, svara på frågor, öva på begrepp och diskutera tillsammans för att få dessa kunskaper.

 

Så här kommer du att bedömas:

Hur du besvarar skriftliga och muntliga frågor, hur du deltar och vad du säger i diskussioner samt hur du svarar på ett mindre test.

Matriser

Bi
Djur årskurs 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbart utfört arbetsområde
Väl godtagbart utfört arbetsområde
Mycket bra utfört arbetsområde
Kunskaper om begrepp och biologiska sammanghang
Du använder vardagliga termer och egna erfarenheter. Dock inte helt korrekta förklaringar/beskrivningar
Du använder vardagliga termer, egna erfarenheter och naturvetenskapliga termer och begrepp.
Du använder korrekta och relevanta naturvetenskapliga begrepp och termer.
Organismers anpassningar
Du ger få exempel och kanske inte helt korrekta förklaringar.
Du ger fler exempel och använder då några naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar.
Du ger många förklaringar och korrekta naturvetenskapliga begrepp.
Diskussion och förmågan att hitta information
Du är med muntligt men inte så ofta. Du kan också hitta information med en del hjälp.
Du är aktiv i muntliga diskussioner och kan hitta information på egen hand.
Du är aktiv i muntliga diskussioner och använder begrepp inom området. Du kan också hitta relevant information på egen hand.
Tolka och granska
Tolka och granska information
Du kan till viss del plocka ut viktig och relevant fakta till din faktatext
Du kan till stor del plocka ut viktig och relevant fakta till din fakta text. Du kan till viss del resonera kring din fakta och jämför till viss del fakta från olika källor
Du kan självständigt plocka ut viktig och relevant fakta till din fakta text. Du resonerar kring din fakta och jämför med andra källor