👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema dagstidning, svenska åk 8

Skapad 2018-04-29 19:10 i Västra skolan Falun
Grundskola 8 Svenska
Nu ska du få ta del av hur en dagstidning uppbyggd med olika texter. Dessutom kommer du att få skriva olika texter som förekommer i en tidning, exempelvis notis, artikel, reportage (PRAO), krönika och insändare.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
läsa och analysera (…) texter (…)
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…).
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild (…) samspelar.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. (...)
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…)
Beskrivande, förklarande (…) texter, t ex tidningsartiklar (...)Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
(…) Ords och begrepps nyanser och värdeladdningar.

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska
kunna använda olika sätt att läsa så att du kan förstå, tolka och diskutera det lästa
skriva olika texttyper som förekommer i tidningar enligt genrens uppbyggnad
kunna bearbeta, förbättra och ändra den skrivna texten, samt ta emot och ge respons
kunna använda dator och dess hjälpmedel när du skriver
kunna använda stavningsregler, skiljetecken
kunna skriva texter som är förekommande i tidningar, samt förstå dessa texters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
till viss del kunna använda ord och begrepp som ger nyanser och värdeladdningar

Arbetssätt

Du kommer få
lära dig vad som kännetecknar olika texttyper som förekommer i tidningar
läsa olika texter som förekommer i tidningar
samtala om och diskutera texter som förekommer i tidningar
skriva ett reportage, en notis, en artikel, en insändare och en krönika

Redovisning
samtal och diskussion kring texter som förekommer i tidningar
skriva ett reportage, en notis, en artikel, en insändare och en krönika

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)
skriva olika texter som förekommer i tidningar
ge omdömen och bearbeta texter utifrån omdömen

Matriser

Sv
Tidningstexter

Tidningen

>>>
>>>
>>>
>>>
Skriva olika texter som förekommer i tidningar
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyper och normer och strukturer.
viss enkel textbindning i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl .
god väl utvecklad väl
Ge omdömen och bearbeta texter utifrån omdömen.
Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
enkla i huvudsak
utvecklade relativt väl
välutvecklade och nyanserade väl