Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare - svenska åk 8

Skapad 2018-04-29 19:30 i Västra skolan Falun
Grundskola 8 Svenska
Deckare roar och har roat människor under lång tid. Varför tillkom deckare? Vilka tekniker använder sig författare av för att skapa en mystisk stämning? Vem är mördaren eller gärningsmannen? Hur kan detektiven binda gärningsmannen till brottet? Frågorna är många och du kanske löser gåtan före detektiven. I arbetsområdet deckare ingår en genomgång av deckargenrens historik, läsning av deckarromaner samt deckarnoveller och avslutningsvis kommer du få skriva en deckare. Att detaljer är av största vikt vid en brottsutredning vet vi och nu är det dags för dig att beskriva händelserna mycket detaljerat.

Innehåll

Syfte

 • Du ska utveckla förmågan att:

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur (…)
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (...)
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (…)
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. (...)
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser (...)
 • Språklig drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. (…) miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialog.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken tillkommit i.
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • kunna använda olika sätt att läsa så att du kan förstå,tolka och diskutera det lästa

 • skriva en deckare enligt genrens uppbyggnad

 • kunna bearbeta, förbättra och ändra den skrivna texten

 • kunna använda stavningsregler och skiljetecken

 • kunna använda miljö- och personbeskrivningar och inre dialog

 • känna till några betydelsefulla författare och dess verk inom deckargenren samt deckargenrens historia

 • till viss del kunna använda ord och begrepp som ger nyanser och värdeladdningar

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer få

 • läsa deckarroman och deckarnoveller

 • kunskap om deckargenrens uppkomst och historia
 • se en deckarfilm

 • samtala om och diskutera deckartexterna och deckarfilmen

 • arbeta med miljö- och personbeskrivningar, berättarperspektiv, ord och dess betydelser.

 • skriva en recension och en deckare

   

Redovisning

 • samtal och diskussion kring deckare och dess innehåll

 • skriva en deckare

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

- göra sammanfattningar av deckares innehåll

-- skriva en deckare

- använda gestaltande beskrivningar

- samtala och diskutera deckare och dess innehåll

 

Matriser

Sv
Deckare - svenska åk 8

Kunskapskrav Lgr 11
>>>
>>>
>>>
Din läsförståelse och att göra sammanfattningar av deckare.
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter , orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse.
enkla viss grundläggande
utvecklade relativt god god
välutvecklade god mycket god
Din förmåga att skriva en deckare och ett referat.
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyper och normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Din förmåga att använd beskrivningar i din text.
De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med uppbyggnad
enkla enkel
utvecklade relativt komplexa
välutvecklade komplex
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: