Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning och Miljö

Skapad 2018-04-30 09:21 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
I detta tema arbetar vi med nedskräpning och återvinning samt med medvetenhet om hur olika val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur.
Grundsärskola 3 – 6 Samhällsorienterande ämnen Svenska Naturorienterande ämnen
I detta tema arbetar vi med nedskräpning och återvinning samt med medvetenhet om hur olika val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Syftet med arbetsområdet är att träna:

Analysförmåga:

 • Undersöka och jämföra olika material och förpackningar. 
 • Hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö.

Begreppsförmåga

 • Använda arbetsområdets begrepp så som metall, plast, färgat glas, återvinning, miljö mm.

Kommunikativ förmåga:

 • Samtala och diskutera kring återvinning och miljö. 
 • Kunna redovisa fakta.

Procedurförmåga:

 • Söka och samla information.
 • Strukturera informationen i en redovisning.

 

Bedömning - vad och hur

Vad

Elevernas förmåga att:

 • genom bidragen kunskap kunna resonera om källsortering och återvinning av vardagliga föremål. 

Hur

Eleverna vill visa vad de kan genom att:

 • måla och rita
 • berätta för klassen
 • göra en bok
 • göra film eller teater
 • få frågor på ett papper

Undervisning och arbetsformer

Vi gör en tankekartor:

 • om miljöval som leder till hållbar utveckling, för att öka elevernas möjlighet att göra självständiga val i miljöfrågor.
 • med ord och begrepp vi lärt oss under temat.

Ser på filmer om hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö, skräp, sortering och återvinning. Filmer från serien Barr och Pinne. Göra skillnad.

Lära oss dekaler för sortering genom att sortera.

Sortera och lämna skräp vid den närmaste återvinningsstationen vid skolan. 

Besöka ÅVC Sandladan inne Falkenberg.

Kahoot

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
 • I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: