Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna och världshaven

Skapad 2018-04-30 10:21 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vilka världsdelar känner du till? Är det någon du skulle vilja besöka? Vilka djur finns i världshaven? Detta är frågor vi ska ta reda på under vårt arbete med världsdelarna och världshaven.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

* Kartans väderstreck.

* Världsdelarnas namn

* Världshavens namn

* Använda en karta eller en jordglob.

* Kunna peka ut någon för dig vikt plats eller något för dig viktigt land.

 

Hur ska jag lära mig?

Vi kommer att i grupp arbeta med de olika världsdelarna. Du kommer att få delge din kunskap med dina klasskamrater genom en redovisning. Denna ligger sedan till grund, tillsammans med gemensamma genomgångar av världsdelarna, för övriga klasskamraters kunskapsinhämtning.

Du kommer även i grupp att göra en presentation av de olika djuren i världshaven. Detta kommer att ske genom en green screen-film.

Vi kommer under lektionstid att arbeta med olika kartövningar.

 

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
    SO  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
    SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: