Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi

Skapad 2018-04-30 11:02 i Getingeskolan 4-6 Halmstad
Grundskola 5 Kemi
Kemi Grundämnen, kemiska föreningar och kemiska reaktioner är något vi kommer att jobba med under en tid.

Innehåll

Vi kommer att parata om att:

Hur alla ämnen är uppbyggda

Inget försvinner utan bara ändrar form.

Ämnen kan vara i olika tillstånd och samtidigt prata om dess övergångar.

Kemiska reaktioner

Lösningar, blandningar och legeringar

Surt, basiskt

pH-värde

Samt att eleverna ska inhämta naturvetenskaplig information om skräp samt argumentera för dess innehåll med egna ord.

Det du ska kunna är följande:

Veta vad ett grundämne, molekyl och kemisk förening är.

Redogöra för vad ett surt respektive basiskt ämne är och hur man kan mäta detta.

Kunna förklara hur en atom är uppbyggd.

 

 •  

Uppgifter

 • Kemiprov vt 20

 • Kemiprov vt 20

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: