👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - syror och baser

Skapad 2018-04-30 17:04 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Kemi
NO-terminen avslutas med kemi. Du ska få lära dig mer om syror, baser försurat regn och mycket mer. Du kommer även att få laborera med olika indikatorer.

Innehåll

Innehåll 

Genom olika arbetssätt kommer du att lära dig mer om:

 • Syror och baser
 • Försurat regn
 • Olika indikatorer och pH-skalan 
 • Metoder för att förlänga matens hållbarhet 
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället 

Elevinflytande

Efter presentation av arbetsområdets innehåll fick elverna komma med idéer och förslag på hur de ville arbeta med området samt hur de ville presentera arbetsuppgifter och bli bedömda. Eleverna och läraren planerade arbetsområdet tillsammans och kom fram till följande arbetssätt.  

Arbetssätt

Del 1. Vetenskapligt arbetssätt
Det långa 80 minuterspasset ska ägnas åt att arbeta vetenskapligt genom olika laborationer. Eleverna kommer bland annat att få göra egna rödkålsindikatorer med hjälp av kaffefilter. Vi kommer även att laborera med indikatorn BTB. Några laborationer kommer genomföras och analyseras i helklass. 

Del 2. Genomgångar, filmer och uppgifter
Få förståelse för de olika områdena genom att titta på filmer, läsa texter, ha genomgångar samt arbeta med faktauppgifter enskilt eller med den som sitter bredvid. 

Del 3. Kontinuerlig kunskapsöversikt
Olika digitala quizz (Socrative och Kahoot) ger en bild av elevernas kunskap vilket lägger grunden för vidare arbete och ev repetition. Denna kontinuerliga kunskapsöversikt ska fungera som en väckarklocka för både lärare och elever och underlätta den kontinuerliga planeringen. 

Del 4. Presentera kunskap om kemin som du lärt dig
Genom en avslutningsuppgift får du möjlighet att visa vad du kan och att du förstår sambanden inom kemin. 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Samtala om och diskutera frågor som rör miljö och samhälle
 • Genomföra, planera, dokumentera och utvärdera undersökningar i kemi
 • Förklara begrepp som surt, basiskt, pH-skala, försurat regn, indikator och kemikalier. Dessutom ska du känna till några olika grundämnen samt kemiska föreningar och deras kemiska beteckningar. 
 • Förklara hur ett surt ämne kan bli basiskt och varför surt regn inte är bra för naturen. 
 • Veta att kemikalier kan vara farliga och känna till olika varningssymboler på kemikalier. 


Du bedöms genom:

 • Samtal och diskussioner
 • Teoretiska och laborativa uppgifter
 • Avslutningsuppgift, en skriftlig och en muntlig

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:

 • I ditt fakta- och arbetshäfte/pärm
 • Med digitala redskap - Classroom

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6